รีวิวครู อัตราจ้าง รายได้เท่าไร ทำงานหนักไหม

🔸เทรดกับโบรกเกอร์ที่ดังที่สุด🔸ฝากถอนไว ลงทุนขั้นต่ำเพียง 30B🔸โปร่งใส🔸 ลงทะเบียนสมัครง่าย🔸รองรับภาษาไทย👇🏼 👇🏼 เพิ่มช่องทางหารายได้👇🏼 👇🏼 

↓คลิกเปิดบัญชีฟรี เทรดได้ทั้งฟอเร็กซ์ Bitcoin เทรดทอง ↓

วันนี้ผมจะมารีวิวครูอัตราจ้าง ครับ ในแตละวัน

จะปฏิบัติงานเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานตามวิชาการของสถานศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นักเรียนและอื่นๆตามคำสั่งหรือตามกระบวนการของกระทรวง

หน้าที่หลักของครู

ในหนึ่งวันครูต้องรับผิดชอบสอนนักเรียน ประมาณ 4-5 คาบต่อวัน ผมสอนวิชาดนตรีสากลสอนนักเรียนระดับชั้น ม.5
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ทุก นอกเหนือจากที่ต้องทำการสอนแล้วยังต้องมีหน้าที่ในการวางแผนการสอน,ออกแบบสื่อการสอนตามยุคสมัย ออกแบบใบงานให้นักเรียนทำ และอาจมีงานเสริมที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เช่น งานธุรการ และผมได้ทำงานช่วยอยู่ที่ฝ่ายงบประมาณ (ห้องการเงินอีกด้วย)
ส่วนหลังเลิกเรียน ผมก็อยู่สอนนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียน ซึ่งผมมีหน้าที่ดูแลนักเรียนกลุ่มนี้เพื่อพัฒนาตนเองและรับใช้บริการสังคมได้อีกด้วย เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 ของทุกวันและยังเสริมวันหยุดวันเสาร์อีก 1 วัน
เริ่มซ้อม เวลา 08.00 – 16.00 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและพัฒนาต่อยอดต่อๆไป

รายได้ เงินเดือนครูอัตตาจ้าง

ผมได้รับเงินเดือน13,000 บาท เนื่องจากยังไม่ได้บรรจุ หักค่าใช้จ่ายก็จะเหลือใช้ 3,000 บาท
เนื่องจากใช้จ่ายค่าเช่าบ้าน 3,000 บาท ค่างวดรถ 4,000 บาท ค่าบัตรกดเงินสดและหนี้สินอื่นๆอีกรวม 3,000 บาท
ชีวิตค่อนข้างรันทดครับ เงินเดือนไม่ขึ้นและทางโรงเรียนจะเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้ ผมเลยต้องหารายได้เสริมเพื่อให้มีชีวิตที่อยู่รอด
แต่ที่ดีแล้วครับที่มีงานทำ ตอนนี้ก็กำลังเรียนเอาวุฒิครูเพื่อได้สอบบรรจุเป็นราชการครับ
คสามจริงระบบราชการดีนะครับ แต่ต้องได้เป็นราชการก่อนนะครับถึงจะดี ตอนนี้กำลังพยายามให้สุดความสามารถเพื่อตนเองและพ่อครับ

ระบบการจัดการในการทำงานการสอน

ผมจะศึกษาหลักสูตรของโรงเรียน วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาสาระที่จะสอน กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทางและนำทางศึกษาหลักการใหม่ๆ หาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
ทำจิตวิทยา ในการสอนนักเรียนชั้นม.ปลาย กระบวนการวัดและประเมินผลว่าต้องมีเกณฑ์ให้คะแนนยังไง และผมจะพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเน้นกระบวนการให้ชื่อว่าเทคนิคการเรียนรู้แบบแนวใหม่กับนักเรียนที่เติบโตมากับยุคสมัยใหม่อีกด้วย สำหรับผมได้มาสอนนักเรียนสมัยใหม่ ยากนะครับเราต้องคิดตลอดว่าจะสอนนักเรียนยังไงให้เค้าสนใจกับการเรียนของเรา โดยเฉพาะโรงเรียนชายล้วน เราต้องปรับตัวเข้ากับนักเรียนให้ได้ครับ

ข้อดีและข้อเสียในอาชีพครูเป็นอย่างไรบ้าง

-ข้อดีของผมนะครับ อาชีพครูเป็นงานที่สร้างคนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ผมจึงถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นที่นับหน้าถือตา เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคมเพราะอาชีพครูเป็นการสอนทุกอย่าง เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
และครูเป็นอาชีพที่ต้องมีจรรยาบรรณ ต้องได้ใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้ต้องมีงความรักในการเป็นครู เพื่อบ่มเพาะเด็กๆและสร้างให้เด็กๆเป็นคนที่ดี ๆ ให้แก่สังคมต่อไปครับ
-ข้อเสียไม่น่ามีอะไรมากครับ แต่งานค่อนข้างหนัก ต้องเสียสละและอดทนต่องานและหัวหน้างาน ได้รับเงินเดือนน้อย และต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเตรียมการเรียนการสอน และเนื่องด้วยทำงานดูแลเรื่องวงโยธวาทิตด้วย ทำให้ผมมีเวลาหยุดพักผ่อนน้อยครับ แต่ก็สนุกและรักในการทำงานนี้ครับ

🔸เทรดกับโบรกเกอร์ที่ดังที่สุด🔸ฝากถอนไว ลงทุนขั้นต่ำเพียง 30B🔸โปร่งใส🔸 ลงทะเบียนสมัครง่าย🔸รองรับภาษาไทย👇🏼 👇🏼 เพิ่มช่องทางหารายได้👇🏼 👇🏼 

↓คลิกเปิดบัญชีฟรี เทรดได้ทั้งฟอเร็กซ์ Bitcoin เทรดทอง ↓

Let's share this post !
TOC